Vad gör Transmokopter?

Bygga och utveckla databaser

En genomtänkt databas är A och O för ett lyckat utvecklingsprojekt. Om strukturen är onödigt komplex blir utvecklingen av applikationskoden också onödigt komplicerad. I många fall blir applikationen onödigt långsam.
Det är många delar som behöver klaffa för att databasen ska fungera optimalt; strukturen ska vara lätt att förstå, regler i databasen måste säkerställa att data är och förblir konsistent och konsekvent, index måste väljas med omsorg för att få optimal prestanda för den tilltänkta användningen och SQL-koden måste vara effektivt skriven och utnyttja databasserverns styrkor.

Dyrköpta erfarenheter

Transmokopter har erfarenhet av både bra och dåliga exempel. När databasdesignen är väl genomtänkt och SQL-koden välskriven blir applikationerna både snabba och skalbara. Omvänt har vi sett alltför många projekt som förbisett databasprestanda och design och därför fått enorma problem med både prestanda och i värsta fall inkonsistens och andra fel i de uppgifter som lagras i databasen.
Det är aldrig för sent att rätta till en illa vald databasdesign eller dåligt skriven SQL-kod. Men det känns bättre i både hjärtat och plånboken att göra rätt från början. Med Transmokopters hjälp får ert projekt en databas med bra prestanda och som är lätt att förstå.

Planering och rådgivning

Många företag använder Sql Server i flera olika IT-system. När antalet IT-system växer brukar både antalet databaser och antalet databasservrar växa. Konfigurationen brukar skilja sig från server till server, beroende på vilken leverantör eller tekniker som installerat servern. Det är ofta lite si och så med installation av uppdateringar och Service Packs på databasservrarna. Gamla versioner av Sql Server som inte längre har support från Microsoft fortsätter att användas, ofta utan att någon har koll på vilka versioner som är supporterade.

När olyckan är framme

Nästan alla företag tar backup på sina databaser. Men långt ifrån alla testar att backuperna går att återläsa när olyckan varit framme. Även om backupfilerna fungerar är det långt ifrån alla som lagrar backupfiler på ett säkert ställe, vilket kan innebära att en diskkrasch förstör både datafiler och backupfiler. Eller ännu vanligare, ingen vet hur lång tid det kommer att ta att återskapa databaserna från backupfilerna, eller hur många timmars lagrade transaktioner som kommer att gå förlorade.

Boka en översyn

Känner ni igen er i hela eller delar av beskrivninge? Då är det dags att boka in en översyn av era databasmiljöer! Vi sätter oss tillsammans med er och diskuterar vilka mål ni vill uppnå och vilken servicenivå ni behöver hålla på era databaser. Transmokopter gör antingen bara en översyn av era databaser och presenterar våra rekommendationer, eller så hjälper vi er hela vägen fram med att också genomföra de föreslagna förändringarna.

Utbildning och mentorskap

Transmokopter brinner för att sprida kunskap om databaser, Sql Server i synnerhet. Vi har utbildat såväl ”nybörjare” som erfarna systemutvecklare, alltid med mycket goda omdömen från kursdeltagarna.
Transmokopter finns bland föreläsarna på Sql Server-konferenser och användarträffar om Sql Server.
Vill ni boka in en utbildning, kontakta oss för att diskutera upplägget. Transmokopter samarbetar med AddSkills/Cornerstone för att leverera Sql Server-utbildningar. Det gäller både Microsofts officiella utbildningar och skräddarsydda utbildningar för era behov.
Har ni juniora databasutvecklare eller DBA:er på företaget, som inte riktigt är redo att axla ansvaret att sköta om era databaser? Då kanske en mentor är vad ni behöver – en erfaren DBA eller databasutvecklare som finns tillhands och stöttar under en tid, tills era medarbetare blir varma i kläderna och redo att ta hela ansvaret själva.